top of page
Judge Writing

...legyen tisztában a jogaival

HÍVJON!

+36 30 609 1886

Ha a válás a

megoldás az

Ön számára...

STEGMAJER

ÜGYVÉDI IRODA

stegmajer ügyvéd

Amikor felmerül a válás gondolata, érdemes jogi tanácsadásért válóperes ügyvédhez fordulni. Minden fontos élethelyzetre igaz, így a válásra különösen, hogy tudnunk kell milyen döntések állhatnak előttünk, és ezen döntéseknek milyen következményei lehetnek ránk, és a családunkra nézve. A válóperes jogi tanácsadás segít tisztán látni a helyzetet, mely lehetőséget nyit a döntés újragondolására, vagy a válás megindítására.

___________

 

Fontos

 tudni...

___________

Fontos tudni, hogy a válás során a bíróság azt vizsgálja, hogy a házaspár házasélete teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e, valamint, ha született gyermek, akkor az ő érdekét is figyelembe kell vennie. Tehát nem azt fogja vizsgálni, hogy a házasság megromlásában melyik házastárs a vétkes, hanem arról kell meggyőződnie a válás kimondását megelőzően, hogy a házasság véglegesen megromlott, és az a továbbiakban nem tartható fenn.


Megegyezésen alapuló válás esetén a bíróság felé kinyilvánított, közös akarat akkor utal a házasélet teljes és helyrehozhatatlan megromlására, ha az végleges elhatározáson alapul, befolyásmentes és egyező.
Véglegesnek tekinthető az elhatározás, ha a házastársak minden egyéb kérdésekben így pl.: a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a gyermek tartása, a különélő szülő és gyermek közötti kapcsolattartás, házastársi tartás, a házastársi közös lakás használata kérdésében megegyeztek és ekkor egyezségüket a bíróság is jóváhagyja.

Válóperes ügyvéd segítsége mind az egyezség, mind a
tényállásos bontás esetén kérhető

Egyezség

A válás során a házastársak bíróság által jóváhagyott egyezségének a bírói ítélettel azonos hatálya van, vagyis ennek megfelelően szükség esetén jogi eszközökkel kikényszeríthetőnek, illetőleg önkéntes teljesítés függetleül is a végrehajtásra egyértelműen alkalmasnak kell lennie. A válás során az eljáró bíróság csak és kizárólag határozott, konkrét, egyértelmű és végrehajtható egyezséget hagyhat jóvá, olyat, amelyben a kötelezettség teljesítésének a határideje pontosan meghatározott, és amely nem tartalmaz bizonytalan, teljesíthetetlen feltételeket.

válóper

Tényállásos bontás

A házasélet megromlásához vezető folyamat egészét fel kell tárni a válóper során, annak megállapítása érdekében, hogy a házasság teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e. Ehhez a bíróság elsősorban az érintett házastársakat hallgatja meg, de ezen túlmenően akár hivatalból is folytathat le bizonyítást (pl. tanúmeghallgatás).

Az alperes házastárs távolmaradása nem lehet akadálya sem a bizonyításnak, sem pedig a házasság felbontásának.

A teljes körű bizonyítás alapján folyó tényállásos válópereknek egyik típusa az, amikor csak a házastársak valamelyikének egyoldalú kérelmére és a másik fél ellenzése mellett folyik az eljárás, míg a másik típusnál ugyan mindkét házastárs egyetért a házasság felbontásával, de a megegyezéses bontás feltételei valamilyen okból mégis hiányoznak.

KÜLDJÖN ÜZENETET

Az üzenetet sikeresen elküldte.

KAPCSOLAT

 

STEGMAJER

ÜGYVÉDI IRODA

bottom of page